Saturday, 6 August 2011

Indahnya ciptaan tuhan...

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.  Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah syurga 'Ada yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah redha terhadap mereka dan merekapun redha kepadaNya. Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya."
" Dan Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan padanya gunung-gunung yang tinggi dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali (mengingat Allah)."


" Dan di antara tanda-tanda-Nya (Ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, nescaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, Pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu."


Hargai smua ciptaan yg telah dberikan kepada kta..

No comments:

Post a Comment